Thanks PegaSAS 香港終於有得睇…..

Thanks PegaSAS 香港終於有得睇…..

2月8日我地刋登的Mission Statement "想玩百人瑩光珠大戰嗎?想玩大型完裝匣之戰嗎?想參加軍事智識講座或聚會嗎?想香港出現大型展覽嗎?......每個玩家都出現過不同的希望,提升Wargame界的變化與樂趣。但一隻手是拍不出聲響,你們願意支持嗎? 請讓我地幫手串連大家的希望,讓夢想變成現實.........

電影Battleship6分鐘精彩對戰片段!

電影Battleship6分鐘精彩對戰片段!

星期四先上o既BattleShip ,依家有一段6分鐘精彩對戰片段係Youtube上面有得睇,仲唔先睇為快!...

溫故知新 之 真實的快感板機體驗-中國槍會紀行

溫故知新  之 真實的快感板機體驗-中國槍會紀行

然而這次要介绍的中國槍會位處市區交通便利(鄰近觀塘地鉄站),而且是本地唯一合乎規格的室內實彈射擊場地。現時的中國槍會的成立可造溯至2001年經兩年壽備和政府及地區組織取得共識,终於2003年中國槍會正式開幕。作為北亚洲區少數開放公眾的室内實彈射擊場地......

第二屆香港氣槍精準射擊比賽 2012

第二屆香港氣槍精準射擊比賽 2012

第二屆香港氣槍精準射擊比賽 2012, 明天 ( 2012年1月10日 ) 開始正式接受報名........